Литературно-творчески клуб „Никола Вапцаров“ представя среща-разговор със Здравка Евтимова