ДТС „Звездица“ участваха в Запалването на коледните светлини