В рамките на проект “Сцена за трансгранична култура“ с акроним CULSTAGE, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ на 30 и 31 август 2020 г. се състоя традиционният религиозен празник „Света зона“ в гр. Мелник

Тази седмица в нашето читалище- „Уроци по фолклор“
май 19, 2020
Проект “Сцена за трансгранична култура“
декември 21, 2020
Покажи всички

В рамките на проект “Сцена за трансгранична култура“ с акроним CULSTAGE, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ на 30 и 31 август 2020 г. се състоя традиционният религиозен празник „Света зона“ в гр. Мелник

В рамките на проект “Сцена за трансгранична култура“ с акроним CULSTAGE, финансиран по програма за трансгранично сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“ на 30 и 31 август 2020 г. се състоя традиционният религиозен празник „Света зона“ в гр. Мелник, съпътстван от изложба, организирана също в рамките на проекта, на която бяха показани фотоси от емблематични църкви и манастири за региона, както и изключително ценни църковни книги и учебници, някои от които на повече от 100 г. За събитието бе заснет филм, озвучен на три езика – български, гръцки и английски, който може да бъде гледан в you tube на следните линкове:
Бе извършено също професионално заснемане на съпътстващата изложба, организирана във фоайето на НЧ „Емануил Васкидович – 1886“, гр. Мелник. Част от фотосите, които предават атмосферата на събитието можете да видите в публикацията.
Проектът се съфинансира от Европейския фонд за регионално развитие и от националните фондове на страните, участващи в програма за сътрудничество ИНТЕРРЕГ V-A „Гърция-България 2014-2020“. Съдържанието на документа е единствено отговорност на НЧ „Емануил Васкидович – 1886”, гр. Мелник и не може да се счита, че отразява възгледите на Европейския съюз, участващите страни, Управляващия орган и Съвместния секретариат.