Народно читалище „Отец Паисий-1919“, гр. Сандански спечели проект

Библиотеката при Народно читалище „Отец Паисий-1919” проведе конкурс за рисунка на тема „Моят любим приказен герой”
декември 18, 2013
Програма за честване на 3 март – национален празник на Република България
февруари 27, 2014
Покажи всички

Народно читалище „Отец Паисий-1919“, гр. Сандански спечели проект

Председателят на Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански – Атанас Стоянов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект „Опазване културното наследство на община Сандански”. Проектът се финансира  по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Целта на проекта е съхраняване, опазване и популяризиране на регионалното културно наследство – народни песни, танци и обичаи. Проектната идея предвижда създаване на фолклорни празници „Да се видим на седянка”, които ще бъдат реализирани в три населени места от община Сандански. В резултат на проекта ще бъдат закупени музикални инструменти за читалищния оркестъра и народни носии за самодейците.