ноември

ноември 5, 2012

Народно читалище „Отец Паисий“ представи първата книга на художничката Илияна Тошева

Народно читалище „Отец Паисий” организира и  представи книгата на Илина Кирина (Илияна Тошева) „Приказка за моя град“. За Илияна Тошева, позната ни досега като художник, „Приказка […]