Препоръчителен списък

Читалище „Отец Паисий” Ви дава възможност да бъдете себе си в Клуб „Леб и вино”. Не само за вашите деца, помислете и за вас самите!
януари 8, 2010
Самодейци от АНПТ „Никола Вапцаров” представиха община Сандански на международната туристическа борса в НДК, гр. София
март 1, 2010
Покажи всички

Препоръчителен списък

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

 ДЕТСКИ ОТДЕЛ

 „НА ЛЕВСКИ С ДУХА НЕСЛОМИМ“

 1. ВАЗОВ, Ив.  Апостолът в премеждие. С., Бълг. художник, 1974. 15 с.
 2. ГАНЧЕВ, Г. Васил Левски – святият и чистият. С., ИК ГАН, 2007. 310 с.
 3. ГЕНЧЕВ, Н. Васил Левски. С., Военно изд., 1987. 230 с.
 4. ДОЙЧЕВ, Л. Сподвижнички на Апостола. С., ОФ, 1984. 260 с.
 5. ДУФЕВ, К. Обречени на безсмъртие. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1976. 170 с.
 6. ЕЛЕНКОВ, Л. Писмо за Левски. Пловдив, Хр. Г. Данов, 1989. 56 с.
 7. ЕМЕРСЛЕБЕН, О. Вятърът има много имена. С., ОФ, 1987. 239 с.
 8. ЖЕГЛОВ, Ив. Като зорница. С., Нар. младеж, 1987. 110 с.
 9. ЖИРОВ, Ю. Левски. Писма в бъдещето. С., Ванеса, 1992. 48 с.
 10. И знаме, и олтар. С., ИК „Труд“, 1993. 142 с.
 11. ЛЕВСКИ, В. Свята и чиста република. Писма и документи. С., Наука и изкуство, 1971. 224 с.
 12. ЛЕВСКИ, В. Тефтерчето на Васил Левски. [С.], Вестник Стандарт, [Б. г.]. 130 с.
 13. ЛИЧНИЯТ бележник – джобното тефтерче на Васил Левски. С., Нар. библ. Кирил и Методий; Наука и изкуство, 1987. 164 с.
 14. МИХАЙЛОВ, Д. Художникът на Левски. С., Бълг. художник, 1987. 20 с.
 15. МИШЕВ, Г. Синеокият рибар. С., Отечество, 1987. 16 с.
 16. ПАНЧОВСКИ, Д. Предателите на Левски. С., Литера прима, 1996. 186 с.
 17. СЕВЕРНЯК, С. Аз съм Левски. С., Наука и изкуство, 1974. 32 с.
 18. СТАНОЕВ, Ив. Негаснещи огнища. Сподвижници на Левски в Софийско. С., Отечество, 1998. 132 с.
 19. СТОЕВА, Хр. Легенди и предания за Левски. Варна, Славена, 2001. 116 с.
 20. СТОЯНОВ, З. Васил Левски. С., БЗНС, 1977. 354 с.
 21. ХАЙТОВ, Н. Аферата с гроба на Левски. С., Артик, 2002. 104 с.