февруари

февруари 3, 2010

Препоръчителен списък

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“  ДЕТСКИ ОТДЕЛ  „НА ЛЕВСКИ С ДУХА НЕСЛОМИМ“ ВАЗОВ, Ив.  Апостолът в премеждие. С., Бълг. художник, 1974. 15 с. ГАНЧЕВ, Г. Васил […]