Читалище „Отец Паисий” спечели проект за издаване на юбилеен сборник

Представяне на стихосбирката на Иван Гаврилов
декември 6, 2008
Коледни тържества в читалище „Отец Паисий”
декември 29, 2008
Покажи всички

Читалище „Отец Паисий” спечели проект за издаване на юбилеен сборник

Финансовата подкрепа е осъществена от Министерството на културата по програма за подкрепа на проекти в областта на любителското творчество. Юбилейният сборник ще съдържа историята и дейността на любителските художественотворчески колективи в читалище „Отец Паисий” и творчески биографии на изявени читалищни дейци, придобили известност в национален и международен мащаб и допринесли за развитието на културния живот в град Сандански. Проектът цели да съхрани историята, да опази традициите, да представи на младото поколение по атрактивен начин всички културно значими събития в Народно читалище „Отец Паисий” и да пробуди в обществеността желание за по-активно участие в творческите формации към културната институция.