Среща на читалищни дейци

Мъжката фолклорна група получи втора награда на фестивала „Малешево пее и танцува”
октомври 27, 2008
Представяне на стихосбирката на Иван Гаврилов
декември 6, 2008
Покажи всички

Среща на читалищни дейци

На 26 ноември 2008 г.  от 10 часа в Камерната зала на Дома на културата бе проведена работна среща по повод отбелязване на 90-годишнината от основаването на Народно Читалище „Отец Паисий”. На срещата присъстваха бивши и настоящи читалищни дейци. Читалищното ръководство, начело с председателя Атанас Стоянов, предложи програма за отбелязване на честванията.

Програмата беше приета от културните дейци, а също така бяха внесени нови предложения.

Васил Галинов, бивш секретар на читалището, предложи на тържествения юбилеен концерт да бъде пресъздаден откъс от театралната постановка „Боян магьосника” от Камен Зидаров, изпълнена за пръв път на 22. 03. 1973 година. Друго интересно предложение беше да бъде изнесен концерт от бивши самодейци, участвали в смесения хор за култивирано пеене към читалището.

Славчо Симеонов, бивш председател на културната институция, призова всички читалищни дейци да предоставят на читалището снимкови и писмени  материали, които да послужат за издаване на сборника-летопис, юбилейния вестник и  фотоизложбата.

Катя Ерменкова – поетеса, пое инициатива да вземе участие в издаване на поетичен сборник, съдържащ стихове на поети, членували в литературно-творческия кръжок към читалището и  обеща да съдейства за представяне на  годишнината на читалище „Отец Паисий” в  списание „Читалище”.

Иван Данаилов – бивш ръководител на самодейния театрален колектив, предложи да се обособи музеен кът в библиотеката, където да се съхраняват всички материали, свързани с живота и дейността на Читалище „Отец Паисий”, а също и да се създаде почетна книга, съдържаща имената на председатели, секретари, изявени ръководители и самодейци.

Формиран беше инициативен комитет, който да отговаря за осъществяване на отделните дейности, заложени в програмата. Начело на комитета застана председателят на читалището Атанас Стоянов. За членове бяха избрани Иван Данаилов, Катя Ерменкова, Гергана Костадинова, Евтим Зайков, Васил Серезлиев, Славчо Симеонов, Вангелия Поповчева и Елеонора Манолева. Предложено беше работната група да се оглавява от секретаря на читалището Димитър Цеков.