ШКОЛА ПО ПИАНO, КИТАРА, ТАМБУРА

Детските школи по пиано, китара и тамбура към читалището все повече се утвърждават като място, където децата могат да получат добро музикално образование.

Обучението по пиано и китара не е самоцел. Заниманията в школите се основават преди всичко на развитие на музикалните способности у подрастващите. Децата се запознават с музикалните инструменти, с основи на елементарната теория на музиката и солфежа.

Главна цел на обучението по пиано е преди всичко естетическо и емоциално възпитание на деца от предучилищна до гимназиална възраст.

Изявите на обучаващите се от школите по пиано и китара се посрещат с голям интерес от публиката, когато те вземат участия в различни празнични тържества.

Ръководители на школите по пиано, китара и тамбура са Веселин Катеринкин и Росен Катеринкин.

Галерия