Настоятелство

Членове

 • Атанас Стоянов
  Председател
 • Любомир Димитров
  Секретар
 • Невена Станкова
  Мениджър
 • Илко Дренков
  Преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски“ гр.Благоевград
 • Таня Велкова
  Член на Китаро-мандолинния оркестър „Стефан Борилов”
 • Магдалена Христова
  Музикален педагог
 • Димитър Цеков
  Общественик
 • Румен Граматиков
  Председател на проверителната комисия
 • Николай Шаламандов
  Член на проверителната комисия
 • Крум Марков
  Член на проверителната комисия