Настоятелство

Членове

 • Гинка Дзимбова
  Председател
 • Невена Станкова
  Мениджър
 • Илко Дренков
  Преподавател в ЮЗУ “Неофит Рилски“ гр.Благоевград
 • Величка Златинова
  Член на Китаро-мандолинния оркестър „Стефан Борилов”
 • Любомир Димитров
  Общественик
 • Гергана Костадинова
  ГХР АНПТ "Никола Вапцаров"
 • Тошко Христов
  член на Мъжка фолклорна група към АНПТ „Никола Вапцаров”
  • Любка Кунцева
   Председател на проверителната комисия
  • Крум Марков
   Член на проверителната комисия
  • Асен Костадинов
   Член на проверителната комисия