Настоятелство

Членове

 • Галя Вангелова
  Председател
 • Невена Станкова
  Мениджър
 • Владислава Захова
  ръководител на Детски танцов състав "Звездица"
 • Мария Пъхнева
  счетоводител
 • Гинка Дзимбова
  Учител, общественик
 • Гергана Костадинова
  ГХР АНПТ "Никола Вапцаров"
 • Тошко Христов
  член на Мъжка фолклорна група към АНПТ „Никола Вапцаров”
 • Величка Златинова
  Председател на проверителната комисия
 • Крум Марков
  Член на проверителната комисия
 • Кирил Марков
  Член на проверителната комисия