Читалищна Библиотека „Петър Караангов“

Читалищната библиотека в град Сандански започва своето съществуване от 1922 година, но едва през 1952 година е назначен първият щатен библиотекар – Атанаска Поптодорова.

Библиотеката при читалище „Отец Паисий-1919“ – гр. Сандански е най-голямото хранилище на книги на територията на община Сандански. По вид тя е читалищна библиотека.

От 1979 година читалищната библиотека в град Сандански е обявена за Централна общинска библиотека и изпълнява функциите на методичен център за останалите 18 читалища в общината.

Новият сграден фонд на Библиотеката от 1980 година е много добър, с добри комуникативни връзки между отделните звена на Библиотеката. Обособени са следните отдели: Комплектуване и обработка,  Заемна за възрастни, Читалня за възрастни, Детски отдел с читалня и отдел „Изкуство“. Библиотеката при Народно читалище „Отец Паисий-1919“ – гр. Сандански разполага и със седем книгохранилища.

През 1985 година Централната общинска библиотека в  гр. Сандански е обявена за Базова библиотека по въпросите на организацията на фондовете и справочния апарат.

През 2006 година е спечелен проект към Министерството на културата за автоматизиране на Библиотеката.От месец февруари същата година в Библиотеката е изградена компютърна мрежа за автоматизиране на библиотечните процеси. През 2007 и 2008 г. са спечелени 2 проекта за допълваща субсидия и е закупена още компютърна техника. В момента всяко работно място е оборудвано с компютър и всички библиотечни дейности са автоматизирани. Фирмата доставчик на библиотечния софтуер е PC-TM – гр. София. За читателите в  Библиотеката е предоставен достъп до Интернет. Библиотеката разполага и с копирна техника.

Библиотеката при Читалище „Отец Паисий-1919“ печели системно проекти към Министерството на културата за попълване фонда на библиотеките от допълваща субсидия за читалищата и по програма „Българските библиотеки – центрове за четене и информираност”.

През 2009 г. Библиотеката бе включена в проекта „Глобални библиотеки“ на фондация „Бил и Мелинда Гейтс“, чиято цел е превръщането на библиотеките в информационни центрове. Със спечелването на този проект Библиотеката беше оборудвана с 13 компютри, които се използват от читателите. Също така Библиотеката получи модерен цветен принтер, лаптоп и мултимедия с екран. По този начин Библиотеката се превърна в модерен информационен център.

Фондът на Библиотеката към 01.01.2019 г. е 122 610, от тях 115 718 са книги, 2 957 са периодични издания. Некнижните са – 1 551, нотни, графични и др. издания са 2 384 (За по-подробна информация в края на отчетния доклад са поместени таблици.)

През 2018 година в Библиотеката са регистрирани – 1136 читатели, а общо посетителите за годината са 8419. Използваните от читателите библиотечни материали са 24 407. През 2018 г. Библиотеката е внесла 4 318,20 лв. от такси и други услуги.

В Библиотеката се провеждат много културни мероприятия, посветени на годишнини, исторически събития, както и мероприятия с образователна цел – беседи, презентации. В нея се представят книги на български автори. Традиционно всяка година се провежда ритуал с първокласниците – запознаване с Библиотеката  и нейните функции, открити уроци, детски утра, срещи с творци на културата и науката. Правим всичко възможно да привличаме повече читатели, особено нашите усилия са насочени към младите хора в града и общината.

Приоритет за Библиотеката е работата по проекти. През 2017 година Библиотеката беше в ремонт по проект за енергийна ефективност. С предоставените по проекта средства и с финансовата подкрепа на Община Сандански и Читалището бяха сменени дограмата и подовата настилка, а стените бяха боядисани. Заемните и Читалните на Библиотеката бяха климатизирани. С помощта на спомоществуватели беше обновен напълно Детският отдел на Библиотеката. Сега тя има модерен и уютен вид.

Библиотеката е напълно автоматизирана. Всяко работно място е оборудвано с компютър и разполагаме с библиотечен софтуеър. Читателите имат достъп до Интернет връзка – подсигурени са 13 компютърни конфигурации (спечелени по Проект „Глобални библиотеки”). Оборудвани сме с добра копирна и сканираща техника.

Чрез проекта на Министерството на културата „Българските библиотеки – съвременни центрове за четене и информираност” се надяваме да обогатим фонда на Библиотеката ни с търсени от читателите ни книги, тъй като поради ремонта, изостанахме със закупуването на нови библиотечни материали.

В Библиотеката работят 9 библиотекари, всички с библиотечно образование. Главен библиотекар е Клара Шуманова.

През 2022г. читалището приема името на известния поет Петър Караангов.

Галерия