АНСАМБЪЛ ЗА НАРОДНИ ПЕСНИ И ТАНЦИ “НИКОЛА ВАПЦАРОВ”

Ансамбъл “Никола Вапцаров” е неделима част от историята на град Сандански. Ансамбълът от създаването си през есента на 1951 г. до днес успешно  присъства и в общината на всяко едно тържество, а и е нашият представител по света на форуми и фестивали.

На републикански прегледи на художествената самодейност АНПТ “Никола Вапцаров” трикратно защитава званието “Представителен”, потвърждение за постигнатото високо майсторство.

Първите опити за създаване на народен хор са направени още през 1926 г. Възникналата певческа група на фолклорна основа скоро придобива известност в селището. Учителят по пеене и музика Никола Мустаков с част от певческата група формира смесен хор, който прави първи стъпки по примера на други хорове в страната.

Началото на днешния ансамбъл е поставено през месец декември 1948 г. В основата му е битова група с 16 жени певици и 7 мъже свирачи, ентусиасти, които обичат народната песен, с прекрасни гласове. По-късно към групата се включват още любители на народната песен и съставът нараства на 35 души. Пръв ръководител е Стефан Кунчев, който работи със сърце и успява да обедини хармонично гласовете на самодейците, да ги мотивира и успехите не закъсняват. След известно време Стефан Кунчев напуска града и народният състав е оглавен от Методи Лозански.

Методи Лозански е завършил средно музикално училище във Варна. Преди да бъде поканен за ръководител на певческата група, той ръководи смесения хор. В навечерието на 1952 г. (през месец декември 1951 г.) той за първи път застава пред самодейците. Започва упорита работа за изграждане на репертоара, за обединяване на гласовете в единна хармония. Много скоро своето място намират и инструменталистите към състава.

Една от първите певици и солистка на ансамбъла е Златка Кафтанова.          През годините в народния певчески състав се включват и самодейците Софка Хаджиева, Аглика Манова, Велка Кадиева, Тинка Андонова, Милка Чепишева, Венета Атанасова, Цветана Льондова, Елена Димитрова, Йорданка Борисова, Тешика Сюлейманова, Борис Макенджиев, Софка Пашова, Мария Гълъбова, Мария Макенджиева, Мария Ангелова, Петра Панайотова, Йорданка Христова, Елисавета Котрулева.

През 1953 г. народният певчески състав, който вече се състои от 40 души, се явява на окръжен и национален фестивал. Класира се на първо място – първото “бойно кръщение”. С първия златен медал е удостоена самодейката Гера Костадинова Кръстева на Първия събор-надпяване „Пирин пее”.

През 1956 г. на окръжен и национален фестивал, вече с 55 самодейци, съставът завоюва за втори път званието “Национален първенец”.

Успоредно с народния певчески състав е изградена и танцова трупа, за утвърждаването на която читалищното ръководство полага големи грижи. Танцовият състав укрепва под ръководството на Надка Кунчева.

През 1959 г., с нова програма и ново звучене, АНПТ  “Никола Вапцаров” участва в Първия младежки фестивал и спартакиада в София. Завоюва лауреатско звание и става носител на сребърен медал. Включен е в групата на най-добрите ансамбли и пътят към концертна дейност из цялата страна е открит.    Първи солисти на Ансамбъла са Любен Божков, Кемал Рустемов, Севда Джавалекова и Стоица Павлова.

През 1964 г. е сформирана Мъжката певческа група. Първите участници в мъжката група са Андрей Тасев, който през целия си живот не се раздели с фотоапарата си и създаде безценен фотоархив. В групата се включват още Иван Германов, Драгомир Парилски, Георги Шингаров, Никола Пехливанов, Димитър Митрев, Кирил Нечев, Кемал Рустемов, Георги Терзиев, Любен Божков, Никола Атанасов и Йордан Трайков.

След 1970 година в групата се включват Йордан Андреев,  Георги Велевски, Георги Петров, Иван Влахов, Александър Тръпчев, Методи Петров, Асен Щърбов, Никола Стоянов, Христо Христов, Васил Бугаринов, Асен Костадинов, Георги Димитров. Някои от тях продължават да пеят и днес в нея.

През 1965 г. Мъжката вокална група участва в Първия национален събор за народно творчество в Копривщица и получава първия си златен медал и грамота.

През 1966 година участва в конкурс-надпяване на връх Шипка. Групата е класирана на първо място и наградена с радиоапарат. През месец септември същата година участва във Втория събор надпяване “Пирин пее” и отново е наградена със златен медал и грамота. Следва участие във фестивала “Прослава на хайдутството“ в местността “Агликина поляна” край Сливен. На Мъжката група и оркестъра към АНПТ “Никола Вапцаров” е оказана високата чест да участва в ІХ Световен фестивал на младежта и студентите, проведен в София през 1968 година. За прекрасното си изпълнение получават  званието “Лауреат на ІХ Световен фестивал”, 6 златни медали за певците и един за цялата група.

Името и популярността на АНПТ “Никола Вапцаров”  с Мъжката група, с Женския певчески състав, с Танцовия състав и  с Оркестъра расте и много скоро е награден с 20-дневно турне в Чехословакия, а през 1974 г., по покана на българското посолство в Улан Батор, посещава Монголия.

Дългогодишна солистка на ансамбъла е Величка Властанова, която има над 100 песни в репертоара си . Водеща фигура и дългогодишен участник в танцовия състав към ансамбъла и Георги Сидеров-Мишо, който е изключително талантлив и неуморен танцьор.

Ансамбълът  печели златен медал от ІХ световен младежки фестивал в София през 1968 г. С участието си на международния фолклорен фестивал в Загреб през 1969 година колективът още веднъж потвърждава реномето си. Широката популярност на ансамбъла в страната  и чужбина го очертава като една фолклорна формация с общонационално значение, за което на V (1979 г.) републикански фестивал на художествената самодейност той е удостоен със званието „Представителен ансамбъл“.

През 80-те години на миналия век АНПТ “Никола Вапцаров” участва във фолклорен фестивал на крайдунавските страни в Унгария. Във фестивалния град Сексард нашият ансамбъл изнася богат концерт, печели признанието на публиката и е удостоен с Почетна фестивална грамота.

Успехите на ансамбъла имат своята цена. Това са безсънните нощи и творчески търсения на главния художествен ръководител Методи Лозански. Още принос за художествения ръст на ансамбъла, за усъвършенстване на изпълнителското майсторство на самодейците, имат известните музикални дейци – професионалисти с академично образование от ДАНПТ “Пирин”, Благоевград – проф. Кирил Стефанов, проф. Кирил Апостолов, н.а. Кирил Харалампиев и Кирил Иванов. Народният артист Кирил Харалампиев е поканен за консултант в ансамбъла през 1976 г. , а методическа помощ на ансамбъла в различни години са оказвали и Костадин Руйчев, Димитър Янев, Радко Енчев и др.

Танцовият състав бележи непрекъснат ръст. Поставят се различни танци и композиции. След К. Маврузов ръководител на състава от 1965 до 1974 г. е Богомил Граматиков. След Граматиков една година съставът се ръководи от Братой Братоев, бивш танцьор в ансамбъл “Пирин” – Благоевград. От 1975 г. до месец септември 1985 година художествен ръководител на танцовия състав е Атанас Синански, който едновременно ръководи и детски танцов състав.

През годините ръководители на танцовия състав са Филип Попов, Ягния Бойчева, Красимира Бойчева и Гергана Костадинова, която понастоящем е и  главен художествен ръководител на АНПТ “Никола Вапцаров”.

Оркестърът към ансамбъла е неделима част от неговата биография. Онези свирци, с които се поставя началото на съвременния оркестър, са в неговата основа. Първите музиканти, за които и до днес се споменава с уважение и благодарност, са: Андрея Тасев – тамбура, Стоил Калугеров – кавал, Андон Тиков – тамбура,  Иван Лянгуров, Георги Шингаров, Иван Германов. По-късно в него се включва по-младата генерация – Стефан Борилов, Милко Васков, Асен Ризов, Благой Николов, Георги Златков, Драгомир Кръстев, Васил Кацарски и др.  Стефан Борилов ръководи оркестъра до 1974 г., след което изгражда Китаро-мандолинен оркестър към Пионерския дом, а от 1982 г. и към читалище “Отец Паисий”. Ангел Лачев, акордеонист, няколко години е ръководител на оркестъра и две години корепетитор.

От 1976 до 1983 г. и от 1989 до 2005 г. ръководител на оркестъра към АНПТ “Никола Вапцаров” е Евтим Зайков, един от дългогодишните музиканти.  Ръководители на оркестъра са били и Божидар Гошевски, Димитър Донушев, Стоян Харизанов и Стоян Костов. Понастоящем негов ръководител е Александър Харизанов, който продължава делото на баща си.

Ансамбълът участва във фолклорни фестивали в страната, както и в съседна Гърция и Франция, в Националния фолклорен фестивал “Неделино”, “Малешево пее и танцува” в село Микрево, във фестивала на мъжките вокални групи в град Разлог, във фестивала “Вино и любов” в Културния дом “Средец” в София.

Най-атрактивното участие на мъжката вокална група е концертът на 22.07.2006 г. на връх Вихрен под мотото “Община Сандански поздравява България от връх Вихрен”, събитие, посветено на 103-годишнината от Илинденско-Преображенското въстание. Концертът е заснет от БНТ. Това е първият концерт в историята на Българския туристически съюз, изнесен на височина 2914 м.

През април 2007 ансамбълът беше отличен със златен медал и първо място на І-ви фолклорен фестивал „Фолклор на зелено“, който бе проведен на открито в подножието на Пирин планина. През септември 2007 година ансамбълът беше специален гост и участник в поредица от концерти, посветени на празника на град Волгоград, Русия.

Ансамбълът участва в юбилейния концерт по случай 65-годишнината на Емил Ристосков, дългогодишен солист на ансамбъла. В концерта вземат участие и изявените народни певци на Гуна Иванова, Иван Дяков и Иван Гоцев. В летописа на читалищния ансамбъл неповторимо присъствие има виртуозният изпълнител на македонски народни песни Емил Ристосков. Чувствително съживяване и възвръщане на старите позиции на ансамбъла се наблюдава след 2005 г. Засилено е вниманието към по-широко участие на деца в различните състави. Ансамбълът отново води активен и пълноценен творчески живот. Негов главен художествен ръководител и ръководител на танцовия състав в момента е Гергана Костадинова. Възстановява формата си и оркестърът, както и танцовият състав. Само за 2008 г. са подготвени 10 нови танца.

В новият XXI век ансамбълът добива много дипломи и грамоти от страната и чужбина. През първото десетилетие на 21 век, по – значителни от тях са: грамоти и отличия от фестивала на мъжките фолклорни групи в гр. Разлог, грамоти за участие във фестивалите „С песните на сестри Бисерови“ ( 2006 г.и 2007 г.), „Пирин пее“ (2006 г.), „Пирин фолк“ (2005 г. и 2006 г.), „Македония фолк“ (2007 г.), „Балкан фолк“(2004 г.), „Малешево пее и танцува“ (2005г., 2006 г. и 2007 г.), от международните фестивали в Гърция – Сехизменос  (2007г.) и Птолемаида (2005г. и 2008 г.)

През 2010, АНПТ „Никола Вапцаров” представя композицията „Пиринска китка” по БНТ 1. Програма е заснета в края на май в парка на Сандански и бе излъчена на Великден. Ансамбълът стана абсолютен шампион със спечелването на първо място, златен медал и чек в размер на 1000 евро от участието в V-ти Балкански шампионат по фолклор „Euro folk – Жива вода 2016”, гр. Хисаря.  Освен тези изключителни успехи, Ансамбълът ни участва ежегодно в международни фестивали и турнета из цяла Европа – Ново Село, Македония, Гърция, Франция (2009), Босна и Херцеговина (2010), Турция (2012), Чехия (2013), Унгария (2014), Италия (2017), Охрид, Македония(2018).

Днес съставът непрекъснато се обновява с млади хора. Постоянно се редят нови песни  и танци, едни от други по-обаятелни и  по-силни. Самодейците са горди, че дават своя дял за изграждането на ансамбъла на високо художествено ниво. С голям трепет и вълнение слушаме и гледаме състава, когато се появява по националната телевизия и на големи концерти и фестивали. Ако се срещнете с вдъхновяващото изкуство на самодейците от Сандански, иска ви се пак да се връщате при тях, да ги слушате, да пълнят душата ви с вълнение и красота. И в това духовно извисяване, в неусетното приобщаване към най-непреходните ценности, в естетическото обогатяване се крие голямата, вълнуващата сила на фолклорното изкуство.

 

Галерия