ДРАМАТИЧЕН ТЕАТЪР „ПЕЙО К. ЯВОРОВ“

Театър

Историята на театралното дело в читалище „Отец Паисий“ е тясно преплетена с историята на читалище „Отец Паисий“. През 1919 година група интелектуалци, учители и чиновници от Свети Врач (град Сандански) основават театрална трупа, която веднага става център на културата и духовния живот в общината. „Михалаки чорбаджи“ от Иван Вазов е първата пиеса, която любителската театрална трупа представя пред обществеността. С нея се поставя и началото на театралната художествена самодейност, която с прекъсване от 3-4 години съществува и се развива и до днес. Първите самодейци са Стою Николов, Васил Вълев, Райна Вълева, Никола Проданов, Никола Гайгуров, Стою Натов, Стоянка Харланова, Костадин Карастоянов, Илия Костадинов и Филип Махони.

Репертоарът включва предимно пиеси от български автори, като творбите на класиците ни са поставяни в различни театрални сезони и под различна режисура. Изиграно е почти цялото творчество на Ст. Л. Костов, Й. Йовков, К. Калчев, Елин Пелин, Н. Икономов, Стефан Савов, Панчо Панчев, Недялко Йорданов, Орлин Василев, Кольо Георгиев и др.

Трайни следи в поколенията любители на театъра в града и общината са оставили реализациите на едни от най – интересните заглавия в българската драматургия -  „Македонска кървава сватба“, „Сватбата на Кричински“ „Големанов“, „Вражалец“, „Златната мина“, „Майстори“, „Село Борово“, „Зимни балади“, „По земята“, „Боян магьосникът“, „Хубави дъждове“, „Клопка“ , „Гераците“, „Щастието не идва само“, „Покана от Париж“, „Език мой – враг мой“ , „Законите на любовта“ и др.

Сред ръководителите на театралната трупа са Филип Махони, Васил Арнаудов, Коста Коцев, Борис Попов, Славчо Дрингов, Петър Боцев, Борис Митов, Славчо Парапанов, Добра Велинова, а в по-ново време  - Иван Данаилов и Елена Тимушева.

Характерна черта в работата на самодейния театър е, че първата премиера се насрочва за средата на март или началото на април. Този принцип се следва неизменно години наред от неговото съществуване. Преди време представленията се изнасяли в няколко последователни дни от седмицата, а в годините от 1990 г. досега – един ден.

От 1986 г. театралният състав носи името на големия български поет Пейо К. Яворов. Театралното дело в Сандански е читалищна дейност на самодейни начала от създаването на театъра до днес. През годините в театъра работят режисьорите Васил Арнаудов, Славчо Парапанов, Борис Митов, проф. Атанас Михайлов, Владимир Смирнов, Александър Галинов, Филип Филипов и др.

Драматичният състав е неизменен участник във всички национални прегледи на художествената самодейност и е носител на златни, сребърни и бронзови медали от тях. Печелил е награди за цялостен спектакъл, режисура, за мъжки и женски роли и т. н. В постановки на читалищния театър участие са вземали гостуващи артисти като Александър Далов, Вл. Смирнов, Димитър Манчев и др.

Освен в града, общината и страната, театралният състав е гостувал и в бившата СССР – Азербайджан и в Република Македония, гр. Струга.

Театърът има свое трайно присъствие в културния живот на град Сандански. Изключителен принос за жизнеността му има читалището, което в своята  дълголетна история ревностно е подпомагало развитието му.