ГРУПА ЗА АВТЕНТИЧЕН ФОЛКЛОР „ДЕТЕЛИНА“

detelina
Женска автентична група „Детелина”, с ръководител Бояна Милушева се ражда на 1 март 2002 година от голямата любов на единадесет жени към автентичната пиринска народна песен.

Репертоарът на състава е богат и разнообразен. Над 30 песни са разучени и подготвени за изява на сцена. Със своите пъстри носии и колоритни гласове жените пленяват слушателите си и оставят незабравими спомени.

Групата е изпълнител на автентични обреди и обичаи.

„Детелина” има участия във фестивалите „Малешево пее и танцува” – с. Микрево, община Струмяни, „Мадарският конник” – гр. Шумен, „Пирин фолк” – гр. Сандански, Старопланински събор „Балкан фолк” – гр. Велико Търново и др.

Основател на групата е Роза Мицева.