НОВИНИ

Програма за честване на 3 март – национален празник на Република България

27.02.2014

ПРОГРАМА НА ОБЩИНА САНДАНСКИ

ЗА ТЪРЖЕСТВЕНО ЧЕСТВАНЕ НА НАЦИОНАЛНИЯ ПРАЗНИК НА РЕПУБЛИКА БЪЛГАРИЯ – 3 МАРТ

11:30 часа -   Поднасяне на венци и цветя пред паметника на загиналите за освобождението на България

12:00 часа, пл. България – Тържествено издигане на знамето на Република България. Слово на кмета на община Сандански. Празнична програма с участието на състави при Народно читалище „Отец Паисий-1919”

12:10 часа – Тържествено дефиле на духов оркестър, знаменосци и мажоретки по улица „Македония”

Народно читалище „Отец Паисий-1919″, гр. Сандански спечели проект

06.02.2014

Председателят на Народно читалище „Отец Паисий-1919”, гр. Сандански – Атанас Стоянов подписа договор с Държавен фонд „Земеделие” за финансиране на проект „Опазване културното наследство на община Сандански”. Проектът се финансира  по мярка 4.1. „Прилагане на стратегии за местно развитие” от Програмата за развитие на селските райони за периода 2007-2013 година, подкрепени от Европейския земеделски фонд за развитие на селските райони. Целта на проекта е съхраняване, опазване и популяризиране на регионалното културно наследство – народни песни, танци и обичаи. Проектната идея предвижда създаване на фолклорни празници „Да се видим на седянка”, които ще бъдат реализирани в три населени места от община Сандански. В резултат на проекта ще бъдат закупени музикални инструменти за читалищния оркестъра и народни носии за самодейците.