НОВИНИ

Информационен ден за библиотеките

03.11.2011

Отворено писмо от Йорданка Нонева

Скъпи  читатели,

Днешният ден беше изпълнен с много емоции и невероятни преживявания.  Библиотеката към читалището в гр. Сандански ме посрещна изключително радушно и много апелираха за инициативата. Там имах възможността да се срещна с ученици от  Второ основно училище ,,Христо Смирненски” гр. Сандански. С тях разговаряхме на различни европейски теми като: правата ни в ЕС, доброволчество, Европа- нашият общ дом и възможности за обучение в ЕС. Много от учениците споделиха, че са активни читатели в тази библиотека. Междувременно им споделих за идеята на Team Europe Junior за ,,живите библиотеки” и те я приеха много ентусиазирано. Всеки от нас успя много изчерпателно да разкаже за своите доброволчески дейности. Така почерпихме опит и практика един от друг. Всички изразихме мнение и в крайна сметка се получи един невероятен диалог между млади и активни хора. Продължавам да се убеждавам, че европейската идея  назрява у все повече младежи. Радвам се, че цялата  доброволческа и информационна дейност дава своя положителен резултат. (още…)