НОВИНИ

Препоръчителен списък

03.02.2010

БИБЛИОТЕКАТА ПРИ ЧИТАЛИЩЕ „ОТЕЦ ПАИСИЙ“

 ДЕТСКИ ОТДЕЛ

 „НА ЛЕВСКИ С ДУХА НЕСЛОМИМ“

  1. ВАЗОВ, Ив.  Апостолът в премеждие. С., Бълг. художник, 1974. 15 с.
  2. ГАНЧЕВ, Г. Васил Левски – святият и чистият. С., ИК ГАН, 2007. 310 с.
  3. ГЕНЧЕВ, Н. Васил Левски. С., Военно изд., 1987. 230 с. (още…)